Koronavírus – najnovšia aktualizácia od Russell Hobbs - PREČÍTAŤ VIAC

PRAVIDLÁ A PODMIENKY "1 ROK EXTRA ZÁRUKY""

ČASŤ 1 - Hlavné informácie

 1. Získať "1 rok extra záruky navyše" (ďalej len "extra záruka") je možné iba pokiaľ súhlasíte s pravidlami a podmienkami, ktoré sú priložené.
 2. "Extra záruka" znamená, že originálna záručná doba uvedená na balení výrobku alebo v návode bude predĺžená o 12 mesiacov od dátumu zakúpenia.
 3. "Extra záruka" je poskytovaná na celom svete spoločnosťou VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA s výnimkou Veľkej Británie a Írska, Severnej a Južnej Ameriky a Austrálie.
 4. Vaše zákonné práva nie sú predĺžením záručnej doby dotknuté ani rozšírené. Táto "extra záruka" je ponúkaná nad rámec Vašich zákonných práv.
 5. Online registráciou Vášho výrobku súhlasíte s odoberaním našich newsletterov, ktoré obdržíte emailom, čo je tiež obsahom bodu 4.

ČASŤ 2 - Požiadavky na získanie extra záruky

 1. Registrácia je dostupná pre všetky fyzické osoby vo veku 15 rokov alebo staršie pod ich vlastným menom, s výnimkou osôb z Veľkej Británie a Írska, Severnej a Južnej Ameriky alebo Austrálie.
 2. Ak chcete získať pre Váš výrobok 1 rok záruky navyše, je potrebné poskytnúť nasledujúce informácie - priezvisko, meno, vek, pohlavie, platnú e-mailovú adresu, dátum a miesto nákupu výrobku a číslo modelu výrobku, ktorý musí byť registrovaný. Číslo modelu výrobku nájdete na výkonovom typovom štítku. Typový štítok sa nachádza na spotrebiči.
 3. Registrácia "extra záruky" musí byť uskutočnená najneskôr do 28 dní od dátumu nákupu.
 4. Každý výrobok môže byť registrovaný iba jedenkrát.
 5. V prípade, že ste porušili tieto podmienky, poskytli ste nepravdivé osobné údaje alebo ste sa pokúsili zmanipulovať registráciu, si vyhradzujeme právo odmietnuť platnosť Vašej "extra záruky".

ČASŤ 3 - Extra záruka

Vytlačte si toto potvrdenie o registrácii alebo si ho uložte vo svojom počítači. "Extra záruka" bude uznaná iba vtedy, ak spolu s dokladom o zakúpení výrobku predložíte vytlačené potvrdenie o registrácii svojho výrobku. S rozšírenou záručnou dobou získate nárok na uznanie rovnakých reklamácií ako s bežnou záručnou dobou. Tieto podmienky a kontakt v príslušnej krajine nájdete v záručnom liste, návode a prostredníctvom Russell Hobbs webových stránok www.russellhobbs.com/register/.

ČASŤ 4 - Ochrana osobných údajov / Newsletter

 1. Ručíme za dodržiavanie platných zákonných ustanovení týkajúcich sa ochrany osobných údajov. V tejto časti nájdete zásady ochrany osobných údajov.
 2. Zhromažďujeme, spracovávame a využívame osobné údaje na účely správy a používania osobných údajov v rámci akcie "extra záruka" a na zasielanie e-mailových newsletterov. Potvrdzujete súhlas s používaním Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli na vyššie uvedené účely.
 3. Sme oprávnení odovzdať Vaše osobné údaje tretím stranám vrátane našich európskych pobočiek a európskych servisných centier a našim externým distribútorom, pokiaľ je to nutné pre správu a manipuláciu v rámci "extra záruky" alebo e-mailových newsletterov.
 4. E-mailové newslettery budú obsahovať aktuálne ponuky, novinky a informácie týkajúce sa našich produktov. Neustále sa snažíme vylepšovať naše služby. Toto zahŕňa i analýzu e-mailových newsletterov, ktoré boli odoslané, napríklad či sú poskytnuté e-mailové adresy dostupné, či bol newsletter otvorený v určitom čase, ktoré odkazy z newsletterov boli otvorené alebo či existuje nejaká spätná väzba či odpoveď.
 5. V budúcnosti máte právo sa odhlásiť z odoberania e-mailových newsletterov a to kedykoľvek a s okamžitou účinnosťou. Toto je možné uskutočniť kliknutím na odkaz pre odhlásenie v spodnej časti našich e-mailových newsletterov alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na webe alebo na info@eu.spectrumbrands.com.
 6. S okamžitou platnosťou máte právo odstúpiť od svojho súhlasu s uložením Vašich osobných údajov a to i kedykoľvek v budúcnosti.

ČASŤ 5 - Rozhodné právo

V prípade vzniku sporu/ov, budú uplatnené zákony Slovenskej republiky. VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA: júl 2013