RECYKLáCIA

V júni 2007 vznikol dokument nazvaný Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ohľadne likvidácie elektrického a elektronického odpadu, ktorý má za cieľ motivovať ľudí zhromažďovať elektrický a elektronický odpad na ekologickú likvidáciu skôr než bude vyhodený.

Prečo je recyklácia tak dôležitá?
Je šetrnejšia k životnému prostrediu. Elektrické prístroje, batérie a akumulátory by nemali byť vhadzované do bežného odpadu. Mali by byť recyklované tak z dôvodu ochrany životného prostredia, ale tiež pre zachovanie zachovanie vzácnych prírodných zdrojov.

Ako môžem svoje prístroje recyklovať?
Informácie o zberných miestach Vám poskytne obecný alebo mestský úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.