Koronavírus – najnovšia aktualizácia od Russell Hobbs - PREČÍTAŤ VIAC

Recyklácia

V júni 2007 vznikol dokument nazvaný Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) zaoberajúci sa likvidáciou elektrického a elektronického odpadu. Cieľom tohto dokumentu je motivovať ľudí, aby zhromažďovali elektrický a elektronický odpad na ekologickú likvidáciu skôr, kým bude vyhodený.

Prečo je recyklácia taká dôležitá?
Je šetrnejšia k životnému prostrediu. Elektrické prístroje, batérie a akumulátory by nemali byť vhadzované do bežného odpadu. Mali by byť recyklované tak z dôvodu ochrany životného prostredia, ale tiež z dôvodu zachovania vzácnych prírodných zdrojov.

Ako môžem recyklovať svoje prístroje?
Informácie o zberných miestach Vám poskytne obecný alebo mestský úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.